Valgamaa Kutseõppekeskuse autokooli õppematerjalid

Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised ja oskused tegevusteraapia protsessist puudega lapse tegevusvõime toetamisel.